05 kwietnia 2010

65. spotkanie Warszawa JUG - Adam Lider z "Consumer-Driven Contracts i rozproszone serwisy w praktyce"

Warszawska Grupa Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG)Warszawska Grupa Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG) zaprasza na 65. spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 6. kwietnia o godzinie 18:00 w sali 5440 Wydziału MIM UW przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Temat: Consumer-Driven Contracts i rozproszone serwisy w praktyce
Prelegent: Adam Lider

Celem prezentacji jest przedstawienie metod tworzenia i rozwoju systemów opartych na rozproszonych serwisach. Autor pokaże typowe problemy oraz czyhające pułapki przy budowaniu takich systemów, postara się wyjaśnić ich przyczyny oraz zaprezentuje możliwe rozwiązania. Prezentacja oparta będzie na fragmencie wyjętym z dużego systemu typu "social location platform" i zawiera próbki implementacji niektórych rozwiązań.
Zagadnienia: Rozproszone serwisy, Consumer-Driven Contracts, Java, JSON, DSL, Continuous Integration

Adam Lider jest programistą specjalizującym się w tworzeniu serwisów oraz rozwiązań integracyjnych z wykorzystaniem platformy Java/JEE. Zainteresowany aspektami testowalności, metodami wytwarzania oprogramowania, a ostatnio również tworzeniem języków aplikacyjnych na JVM. 6 lat w zawodzie wypełnionych głównie pracą nad projektami komercyjnymi z małym epizodem start-up'owym.

Planowany czas prezentacji to 45 minut, po których planuje się 15-30-minutową dyskusję.

Wstęp wolny

Zapraszam w imieniu prelegenta i grupy Warszawa JUG!