07 listopada 2007

JavaServer Faces i Spring Framework w parze z Apache Maven i Apache Geronimo

Do tej pory dużo rozpisywałem się o Korporacyjnej Javie 5 (Java EE 5) i tym razem...nie będzie inaczej (bo jak nie skorzystać z czegoś, co jest do wzięcia na wyciągnięcie ręki?!). Różnicą będzie wykorzystanie możliwości usług serwera aplikacji i rozszerzenie ich o możliwości Spring Framework. A skąd pomysł na skorzystanie ze Springa? Tym, co skłania do użycia Spring Framework jest jego zaawansowany mechanizm wstrzeliwania zależności (ang. DI - dependency injection), który w korporacyjnej javie jest stosunkowo mocno okrojony, powiedziałbym zawężony do niezbędnego minimum. Skoro siłą Springa jest mechanizm wstrzeliwania zależności, a serwera aplikacji Java EE 5 usługi, jak transakcyjność, utrwalanie danych, bezpieczeństwo, współbieżność, czy możliwość ich rozproszenia, to dlaczegóżby nie połączyć obu, aby mieć doskonalsze środowisko do tworzenia aplikacji korporacyjnych? Zawsze mnie korciło, aby bliżej przyjrzeć się Springowi, więc nadeszła pora upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - rozpoznawać Springa w kontekście rozpoznawania kolejnej technologii Java EE 5 - JavaServer Faces (JSF) 1.2. W JSF istnieje pewien wycinek wsparcia dla DI, który oferuje Spring, więc mając zintegrowane oba rozwiązania spodziewam się, że wszelkie braki w JSF zostaną uzupełnione. Pozostaje pytanie o dalsze elementy środowiska, które pomogą w realizacji celu. Do programowania w Javie wykorzystam Eclipse IDE 3.3.1.1 z wtyczką Geronimo Eclipse Plugin, podczas gdy zarządzanie zależnościami aplikacyjnymi pozostawię projektowi, który spisuje się w tej roli bezsprzecznie najlepiej Apache Maven 2. Nie, nie chciałbym tym razem uskuteczniać akrobacji z linii poleceń, więc integrację między Eclipse IDE i Maven oprę na wtyczce M2Eclipse (Tycho). Środowiskiem uruchomieniowym tworzonej aplikacji internetowej będzie Apache Geronimo 2.0.2.

Całe środowisko będzie przyczółkiem do dalszych integracji w celu wykorzystania najlepszych cech poszczególnych projektów i technologii upraszczając proces tworzenia aplikacji korporacyjnych Java EE 5, gdzie głównym rozgrywającym będzie JSF 1.2.

Zapraszam do lektury artykułu JavaServer Faces i Spring Framework w parze z Apache Maven i Apache Geronimo. Co mnie bardziej interesuje to komentarze dotyczące sposobu przedstawienia tematu i dalsze ścieżki jego rozwoju. Generalnie doskwiera mi brak krytycznych komentarzy ;-)