18 listopada 2007

Tworzenie usługi sieciowej z JAX-WS, Apache Geronimo 2 i NetBeans 6

Aby otrząsnąć się z wrażeń związanych z minionymi warsztatami javowymi WarsJava, które odbyły się w zeszłą sobotę, 17.11, na Wydziale MIMUW w Warszawie postanowiłem opisać sposób tworzenia usługi sieciowej JAX-WS z wykorzystaniem wersji rozwojowej Apache Geronimo 2.1 oraz NetBeans IDE 6. Tytuł artykułu Tworzenie usługi sieciowej z JAX-WS, Apache Geronimo 2 i NetBeans 6 mówi sam za siebie. Ciekawostką Geronimo jest możliwość uruchomienia usługi w ramach aplikacji internetowej bez deskryptora web.xml. Poza wykorzystaniem adnotacji @WebService oraz @WebMethod użyłem dwóch kolejnych @PostCreate oraz @PreDestroy znanych z EJB3. Na zakończenie prezentuję tworzenie klienta usługi jako samodzielną aplikację.
Artykuł można traktować jako moje rozpoczęcie lektury specyfikacji JAX-WS, do której przymierzałem się od dobrych kilku miesięcy.