30 listopada 2007

Dzień Geronimo - Running JBoss Seam 2.0.0.GA on Geronimo 2.1

Borykałem się z tym tematem od dobrych kilku tygodni. Zawsze coś mi krzyżowało szyki i tym razem, walcząc z katarem, udało mi się przygotować, jak sądzę, ciekawy zestaw kilku dokumentów "Jak To Zrobić" (ang. how-to). Pamiętam, jeszcze w Toruniu, kiedy próbowałem organizować spotkania Toruńskiej Grupy Użytkowników Linuksa w akademiku małżeńskim nr 10, uczestniczyła w nich osoba (bodajże Tomek), która prowadziła projekt JTZ, który miał na celu tłumaczenie dokumentacji linuksowej. Stare dzieje, ale nazwa projektu odpowiada formie dzisiejszych dokumentów i tak mi się jakoś przypomniało.

Mamy więc długo oczekiwany dokument o uruchomieniu przykładowej aplikacji booking projektu JBoss Seam 2.0.0.GA - Running JBoss Seam 2.0.0.GA on Geronimo 2.1. Nie jest to dokument dla ludzi słabego serca, ale Ci, którzy są gotowi na "jazdę po bandzie" na pewno znajdą dla siebie coś ciekawego. Bez względu na stan Twojego serca, ważna informacja jaka płynie z dokumentu to fakt poprawnego uruchomienia JBoss Seam 2.0.0.GA wraz z Hibernate JPA na Apache Geronimo 2.1.

Kolejne dwa dokumentu już są mniejszego kalibru, ale równie ciekawe. Pierwszy z nich How to disable Geronimo services to avoid port conflicts dotyczy sposobu wyłączania usług Geronimo w celu zapobieżenia konfliktom związanym z portami usług, a drugi How to change port numbers for Geronimo services dotyczy zmiany portów usług Geronimo. Oba mają przybliżyć możliwości Geronimo, co może być szczególnie przydatne podczas uruchamiania kilku instancji Geronimo na jednej maszynie.

Trzy nieduże dokumenty o Geronimo zdejmuje długooczekujące zadania z mojej listy "Do Zrobienia" i śmiało mogę powiedzieć, że 30.11 (piątek) jest dniem dokumentacji Geronimo.

Wracam do lektury Learning Ruby Michaela Fitzgeralda wydawnictwa O'Reilly. Zaczynam dostrzegać zalety języków skryptowych i teraz mam kolejny problem do rozwiązania JRuby vs Groovy. Jestem na 4 rozdziale i już mnie nosi, aby wszystkie następne projekty tworzyć z JRuby/Groovy ;-)