21 października 2007

Uruchomienie ziarna MDB w Apache Geronimo

Podczas rozpoznawania EJB3 w kontekście ziaren MDB (ang. message-driven bean) postanowiłem zbadać temat korzystając z Apache Geronimo 2. Problemem okazało się nie utworzenie i uruchomienie ziarna, ale wysłanie komunikatów do kolejki, z którą ziarno było związane z klienta, który nie byłby aplikacją internetową. Na bazie przykładu opisanego w dokumentacji Apache Geronimo - JMS and MDB sample application stworzyłem artykuł Uruchomienie ziarna MDB w Apache Geronimo wraz z przedstawieniem klienta zdalnego, który wysyła komunikaty przechwytywane następnie przez ziarno (w przeciwieństwie do aplikacji internetowej, która została opisana w dokumentacji). Miłej lektury!