17 lutego 2009

JavaFX 1.1 z NetBeans 7.0 DEV

Biorę udział w bezpłatnym szkoleniu z JavaFX - "Free" 15-Week JavaFX Programming (with Passion!) Online Course (tak przy okazji, to wciąż można się zapisać) i wiele się mówi o NetBeans IDE 6.5 jako środowisku programistycznym dla JavaFX. Mnie jednak 6.5 nie wystarczy i postanowiłem spróbować JavaFX z rozwojową wersją NetBeans 7.0 DEV.

Niestety wszystkie instrukcje instalacji wtyczek (modułów) JavaFX w NetBeans IDE, jakie udało mi się znaleźć dotyczą wersji 6.5 i niestety nie mają zastosowania dla 7.0, gdyż moduły JavaFX nie istnieją w domyślnie zdefiniowanych repozytoriach modułów NetBeans 7. Okazuje się, że nie jest to wcale jakieś wyrafinowane zadanie i co więcej wszystko zdaje się działać (podkreślam słowo "zdaje", gdyż moja znajomość JavaFX sprowadziła się do popróbowania się z kilkoma niewielkimi funkcjonalnie skryptami).

Zakładam, że NetBeans IDE 7.0 DEV jest już gotowe do użycia (=rozpakowane).

Wybieramy menu Tools > Plugins.


W okienku dialogowym Plugins wybieramy zakładkę Settings, gdzie definiujemy nowe repozytorium modułów (centrum aktualizacji, ang. Update Center) - NetBeans 6.5 Updates pod adresem http://updates.netbeans.org/netbeans/updates/6.5/uc/final/stable/catalog.xml.gz. To jest dokładnie to samo repozytorium, które jest domyślnie dostępne w NetBeans 6.5.


Wciskamy przycisk OK. Na liście centrów aktualizacji powinny być teraz 3 pozycje, w tym jedna nasza.


Przechodzimy do zakładki Available Plugins i w polu Search (prawy górny róg) wpisujemy javafx.


Wybieramy wszystkie 3 moduły i wciskamy przycisk Install (dolny lewy róg).

Po (dłuższej) chwili moduły zostaną zainstalowane i zostaniemy poproszeni o ponowne uruchomienie NetBeansa. Oczywiście zgadzamy się.

Z zainstalowanymi modułami JavaFX wystarczy Ctrl+Shift+N i wybieramy odpowiedni rodzaj projektu JavaFX. Przeczytałem Lesson 1: Getting Started with JavaFX Script, sprawdziłem i działa zgodnie z oczekiwaniami. Inne skrypty również działały. Miłego JeFiXowania!