15 września 2008

Bundle.findEntries() i spring-osgi-bundle-archetype w akcji - monitorowanie pakunków OSGi z określoną strukturą katalogową

Spring Dynamic Modules (dalej Spring-DM) umożliwia tworzenie ziaren springowych jako pakunki OSGi umożliwiając skorzystanie z cech obu środowisk - Spring Framework i OSGi. Tak określiłbym motto projektu. Jednym z elementów wspomagających tworzenie aplikacji korporacyjnych ze Spring-DM jest stworzenie środowiska uruchomieniowego, w którym cechy OSGi są integralną częścią środowiska. W ten sposób aplikacja webowa może być dystrybuowana w postaci pakunku (wystarczy jedynie dopisanie kilku nagłówków w META-INF/MANIFEST.MF) i uruchomiona w ramach Platformy OSGi (Equinox, Felix czy Knopflerfish). Teoretycznie (jeszcze) możemy sobie wyobrazić sytuację, w której poszczególne części aplikacji są dystrybuowane jako pakunki OSGi, które z kolei składają się na większy pakunek OSGi będący nota bene aplikacją webową. "A po co?" - możnaby zapytać. Odpowiedź sama się nasuwa - wprowadzenie/podniesienie modularności w aplikacji. Jeśli weźmiemy za przykład aplikację webową, to jej jedną z części mogą być servlety zgrupowane jako pakunek OSGi, który dzięki mechanizmom OSGi moglibyśmy podmienić...w trakcie działania naszej aplikacji (!) Czyż nie jest to cecha, której wprowadzenia pożądalibyśmy w naszych aplikacjach? Z pewnością!

W moim nowym artykule Bundle.findEntries() i spring-osgi-bundle-archetype w akcji - monitorowanie pakunków OSGi z określoną strukturą katalogową przedstawiłem funkcjonowanie metody org.osgi.framework.Bundle.findEntries(), której zadaniem jest zwrócenie zawartości odpytywanego pakunku jako listę URLi. W ten sposób możemy prześwietlić zawartość pakunków i poznać ich strukturę katalogową. Dodając do tego możliwość rejestracji słuchacza zdarzeń instalacja/odinstalowanie pakunków przy pomocy org.osgi.framework.BundleListener mamy doskonały sposób na monitorowanie zmian na Platformie OSGi i weryfikację, czy zainstalowany właśnie pakunek nie jest przypadkiem specjalnego traktowania przez naszą aplikację monitorującą. Zgłoszenie zdarzenia podmiany (=odinstalowania i instalacji) pakunku ponownie powoduje wzbudzenie BundleListener i wykonanie właściwej akcji. Mam wrażenie, że jest to jedyny tego typu szkielet aplikacyjny, który znosi z nas obowiązek własnoręcznego tworzenia mechanizmu monitorowania zmian w środowisku - w OSGi wystarczy jedynie implementacja BundleListener. Więcej w samym artykule. Miłej lektury!