17 stycznia 2008

Element beanName w @EJB do rozróżnienia deklaracji ziaren EJB

Już jakiś czas temu spotkałem się z pytaniem odnośnie deklarowania zależności do dwóch różnych ziaren EJB, które realizują ten sam interfejs biznesowy. Nadeszła pora na rozwiązanie tej kwestii i tym samym powrót do ponownego rozpoznawania specyfikacji EJB3 z przykładami.

Zebrałem się w sobie i napisałem kolejny artykuł Element beanName w @EJB do rozróżnienia deklaracji ziaren EJB o tym jak za pomocą elementów beanName w adnotacji @EJB oraz name w @Stateless rozwiązuje się tą kwestię. Rozpoczniemy od stworzenia aplikacji korporacyjnej z EJB3 i JSF 1.2. Aplikacja będzie składała się z ziarna JSF oraz dwóch bezstanowych ziaren sesyjnych EJB, które realizują ten sam interfejs biznesowy. Korzystając z adnotacji @EJB określimy zależności ziarna JSF do obu ziaren EJB i od wyboru użytkownika będzie zależało, którą metodę biznesową wywołamy - tą realizowaną przez "pierwsze" ziarno EJB, czy "drugie".

Dużo dobrej zabawy i to w przysłowiowe 5 minut. Uwagi i komentarze mile widziane.

p.s. Zakładam, że SMSy wysłane? ;-)