12 lipca 2007

XIII spotkanie Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG)

Warszawska Grupa Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG) zaprasza na XIII spotkanie, które odbędzie się w nadchodzący wtorek 17.07.2007 o godzinie 18:00 w sali 4420 na Wydziale MIMUW przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Temat prezentacji: Java Persistence 1.0 (JPA) i środowisko do praktycznego poznawania specyfikacji
Prowadzący: Jacek Laskowski

Tematem prezentacji będzie wprowadzenie do specyfikacji Java Persistence API (JPA) i przedstawienie środowiska do jej praktycznego poznawania opartego o Apache Maven 2.
JPA jest częścią specyfikacji Enterprise JavaBeans 3.0, która z kolei stanowi część specyfikacji Java Enterprise Edition 5 (Java EE 5). W języku Java świat przedstawiany jest w postaci obiektów podczas, gdy w świecie baz danych relacyjnych w postaci krotek. Specyfikacja JDBC wraz z językiem SQL pozwala na pobranie danych z bazy i jej obsługę, jednakże nakłada na programistę obowiązek zasilania danymi relacyjnymi obiektowego modelu danych. Za pomocą rozwiązań mapujących dane relacyjne na typy obiektowe i na odwrót (zwanych rozwiązaniami ORM) mamy możliwość pracy z danymi relacyjnymi obiektowo. W ten sposób możemy znacząco skrócić czas tworzenia aplikacji. Rolą JPA jest ujednolicenie możliwości Hibernate, TopLink oraz JDO i udostępnienie ustandaryzowanego interfejsu dostępu do relacyjnych danych.
Podstawową zaletą JPA jest możliwość uruchomienia dostawcy JPA w ramach serwera aplikacyjnego, ale również w trybie poza kontenerem oraz wykorzystanie podejścia programistycznego opartego o POJO. Wiele z funkcjonalności do tej pory znanych z Hibernate jest dostępna w JPA za pomocą darmowych dostawców JPA, którymi są Apache OpenJPA, TopLink Essentials oraz Hibernate EntityManager.

Prezentację poprowadzi Jacek Laskowski, który zajmuje się rozwiązaniami opartymi o język Java i platformę Korporacyjnej Javy (Java EE) od pierwszych dni ich opublikowania. Jacek jest członkiem zespołów Apache Geronimo, Apache OpenEJB, Apache ServiceMix, Apache XBean oraz Apache ActiveMQ. Jestem założycielem i liderem Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG), która regularnie spotyka się na MIMUW w Warszawie. Jacek bierze aktywny udział w wielu forach dyskusyjnych i otwartych projektach. Własne doświadczenia z językiem Java, Java EE i otwartymi projektami opisuje w Notatniku Projektanta Java EE. Służbowo pracuje na stanowisku konsultanta oprogramowania w IBM Polska.

Planowany czas prezentacji to 1,5 godziny z 15 minutową dyskusją.

Zapraszam w imieniu swoim i Warszawa JUG!