14 lipca 2007

IBM WebSphere Application Server Version 6.1 Feature Pack for EJB 3 Beta

Wreszcie jest! Nie jest to wersja produkcyjna, ale zawsze to lepsze niż nic. Firma IBM wydała wersję BETA rozszerzenia o nazwie IBM WebSphere Application Server Version 6.1 Feature Pack for EJB 3. Dla niektórych nie stanowi to żadnej zagadki, dlaczego tak bardzo mi na tym zależy, a dla tych, którzy nie wiedzą napiszę jedynie, że część mojego dnia spędzam z produktami tejże firmy i z dużym zniecierpliwieniem oczekiwałem na pojawienie się nowej wersji dodatku do IBM WebSphere Application Server 6.1. I w końcu się doczekałem.

Wcześniejszą wersję ALPHA miałem uruchomioną z serwerem WAS 6.1.0.3, więc konieczne było najpierw odinstalowanie poprzedniej wersji dodatku, zainstalowanie poprawki do wersji 6.1.0.7 i dopiero wtedy zainstalowanie rozszeszenia.

jlaskowski@dev /cygdrive/c/was61/AppServer
$ ./bin/versionInfo.bat
WVER0010I: Copyright (c) IBM Corporation 2002, 2005; All rights reserved.
WVER0012I: VersionInfo reporter version 1.15.1.13, dated 3/29/06

--------------------------------------------------------------------------------
IBM WebSphere Application Server Product Installation Status Report
--------------------------------------------------------------------------------

Report at date and time 13 lipiec 2007 09:37:59 CEST

Installation
--------------------------------------------------------------------------------
Product Directory C:\was61\AppServer
Version Directory C:\was61\AppServer\properties\version
DTD Directory C:\was61\AppServer\properties\version\dtd
Log Directory C:\was61\AppServer\logs
Backup Directory C:\was61\AppServer\properties\version\nif\backup
TMP Directory C:\DOCUME~1\JLASKO~1\LOCALS~1\Temp

Product List
--------------------------------------------------------------------------------
BASE installed

Installed Product
--------------------------------------------------------------------------------
Name IBM WebSphere Application Server
Version 6.1.0.3
ID BASE
Build Level cf30646.29
Build Date 11/15/06

--------------------------------------------------------------------------------
End Installation Status Report
--------------------------------------------------------------------------------
Zaczynam od instalacji narzędzia instalacyjnego poprawki (ang. Update Installer) zgodnie z dokumentem Update Installer for WebSphere Application Server V6.1 releases, a dokładniej Installing the Update Installer for WebSphere Software.

Po 1-2 minutach nowa wersja narzędzia jest zainstalowana. Plik version.txt, w katalogu narzędzi wskazuje na wersję Build Date: 06/14/2007.

Następnie przechodzę do instalacji poprawki dla serwera WAS 6.1 i podniesienia wersji do 6.1.0.7 - Readme for IBM WebSphere Application Server version 6.1.0.7.

Kopiuję pliki 6.1.0-WS-WASSDK-WinX32-FP0000007.pak oraz 6.1.0-WS-WAS-WinX32-FP0000007.pak do katalogu C:\was61\UpdateInstaller\maintenance, który jest katalogiem poprawek i uruchamiam narzędzie aktualizujące WAS 6.1 przy pomocy polecenia update.

Chwila (około 5 minut) i poprawki zainstalowane.
C:\was61\AppServer>.\bin\installRegistryUtils.bat -listProducts

WNIF0100I: Copyright (c) IBM Corporation 2006; Wszelkie prawa zastrzeżone.
WNIF0102I: Narzędzie raportowania rejestru instalacji wersja 1.4

----------------------------------------------------------------------------
Raport rejestru instalacji produktu IBM WebSphere Application Server
----------------------------------------------------------------------------

Data i godzina raportu: 14 lipiec 2007 09:40:52 CEST

----------------------------------------------------------------------------

Produkt został zainstalowany
----------------------------------------------------------------------------
Identyfikator produktu UPDI
Położenie instalacji C:\was61\UpdateInstaller
Wersja 6.1.0.9

Produkt został zainstalowany
----------------------------------------------------------------------------
Identyfikator produktu BASE
Położenie instalacji C:\was61\AppServer
Wersja 6.1.0.7

----------------------------------------------------------------------------
Koniec raportu rejestru instalacji
----------------------------------------------------------------------------
Następnie pobieram fep.61.ejb3.windows.ia32.zip. Wewnątrz znajduje się katalog EJB3, w którym znajduję narzędzie instalacyjne - install.exe. Po rozpakowaniu do dowolnego katalogu, rozpoczynam instalację przez uruchomienie install.

Wybieram przycisk Next >.

System sprawdzony - można zaczynać. Next > ponownie.

Podsumowanie instalacji i znowu Next >.

Jest dobrze. Instalacja trwa. Powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Mija 10 minuta i...

IBM WAS 6.1 Feature Pack for EJB3 zainstalowany poprawnie. Zgodnie z zaleceniem tworzę profil dedykowany do ewaluacji dodatku (nie muszę, ale co mi szkodzi).

Fajny panel z portami i po Dalej > w końcu ostatnie zatwierdzenie.

Po chwili - może 5-10 minut - sprawdzam jak się ma nowy profil.
C:\was61\AppServer\bin>installRegistryUtils.bat -listProducts

WNIF0100I: Copyright (c) IBM Corporation 2006; Wszelkie prawa zastrzeżone.
WNIF0102I: Narzędzie raportowania rejestru instalacji wersja 1.4

----------------------------------------------------------------------------
Raport rejestru instalacji produktu IBM WebSphere Application Server
----------------------------------------------------------------------------

Data i godzina raportu: 14 lipiec 2007 16:31:00 CEST

----------------------------------------------------------------------------

Produkt został zainstalowany
----------------------------------------------------------------------------
Identyfikator produktu UPDI
Położenie instalacji C:\was61\UpdateInstaller
Wersja 6.1.0.9

Produkt został zainstalowany
----------------------------------------------------------------------------
Identyfikator produktu BASE
Położenie instalacji C:\was61\AppServer
Wersja 6.1.0.7

Produkt został zainstalowany
----------------------------------------------------------------------------
Identyfikator produktu EJB3
Położenie instalacji C:\was61\AppServer
Wersja 6.1.0.7

----------------------------------------------------------------------------
Koniec raportu rejestru instalacji
----------------------------------------------------------------------------
Sprawdzenie poprawności instalacji sprowadza się do uruchomienia przykładowej aplikacji EJB3Counter, która dostarczana jest wraz z dodatkiem (Feature Pack) EJB3.

Pojawił się niegroźny, ale mylący błąd w dokumentacji o miejscu, w którym dostępna jest aplikacja WAS_HOME/samples/EJB3SampleApplications/EJB3Counter zamiast WAS_HOME/samples/src/EJB3SampleApplications/EJB3Counter, ale poza tym wszystko się zgadza.
C:\was61\AppServer\bin>wsadmin -lang jython -f ..\samples\src\EJB3SampleApplications\EJB3Counter\installEJB3CounterSampl
e.py -conntype SOAP -port 8880
WASX7209I: Połączono z procesem server1 w węźle DEVNode01 przy użyciu konektora SOAP. Typ procesu: UnManagedProcess.
EJB3CounterSample was not previously installed
ADMA5016I: Instalowanie aplikacji EJB3CounterSample zostało rozpoczęte.
ADMA5058I: Poprawność wersji aplikacji i modułu została sprawdzona z wersjami docelowych obiektów wdrożenia.
ADMA5005I: Aplikacja EJB3CounterSample jest skonfigurowana w repozytorium serwera WebSphere Application Server.
ADMA5053I: Utworzono odwołania do biblioteki dla zainstalowanego pakietu opcjonalnego.
ADMA5005I: Aplikacja EJB3CounterSample jest skonfigurowana w repozytorium serwera WebSphere Application Server.
ADMA5001I: Pliki binarne aplikacji są zapisane w C:\was61\AppServer\profiles\AppSrv02\wstemp\Script113c5319e07\workspace
\cells\DEVNode01Cell\applications\EJB3CounterSample.ear\EJB3CounterSample.ear
ADMA5005I: Aplikacja EJB3CounterSample jest skonfigurowana w repozytorium serwera WebSphere Application Server.
SECJ0400I: Pomyślnie zaktualizowano aplikację EJB3CounterSample przy użyciu informacji z atrybutu appContextIDForSecurit
y.
ADMA5011I: Zakończono procedurę czyszczącą katalog tymczasowy dla aplikacji EJB3CounterSample.
ADMA5013I: Aplikacja EJB3CounterSample została pomyślnie zainstalowana.
Otwieram przeglądarkę i uruchamiam aplikację.

Cała zabawa z przykładem polega na utrwalaniu kolejnych wciśnięć przycisku Increment i zapamiętywaniu ich ilości. Kolejne uruchomienie aplikacji zapamiętuje poprzedni stan. Nie wiem jaki dostawca JPA jest w ramach dodatku, ale coś mi mówi, że jest to Apache OpenJPA. Czekam na odpowiedź na to pytanie, które zadałem na forum IBM WebSphere Application Server Version 6.1 Feature Pack for EJB 3 Beta Program. Zainteresowany odpowiedziami związanymi z rozszerzeniem? Koniecznie zajrzyj na forum. Pora powrócić do specyfikacji. A! Przecież wcześniej jestem umówiony z żonką na Death Proof. Idę zaczerpnąć trochę zabawy w wykonaniu Tarantino.