08 lipca 2007

Automatyczne sprawdzanie uaktualnień wtyczek w Eclipse IDE 3.3

W Eclipse 3.3 istnieje możliwość takiej konfiguracji narzędzia, w której o określonej porze zostanie sprawdzone istnienie nowych wersji wtyczek - Window > Preferences... > Install/Update > Automatic Updates. Po wybraniu opcji Automatically find new updates and notify me Eclipse wykona żmudną pracę sprawdzenia uaktualnień za nas.

Ciekawym rozwiązaniem jest również ustawienie Eclipse, aby akceptował uaktualnienia zgodne wstecz (ang. compatible) oraz podczas odszukiwania zmian automatycznie akceptował serwery lustrzane (ang. mirrors).

Przy takiej konfiguracji pozostaje jedynie dodawanie nowych adresów z aktualizacjami, a resztą zajmie się Eclipse. Wspanile - kolejny kłopot z głowy.

Po chwili okazało się, że pojawiła się nowa wtyczka dla Groovy oraz poprawka do samego środowiska Eclipse 3.3.

Dobrze byłoby poznać listę wtyczek z jakich korzystają inni. Moja zawiera AJDT, Derby, DTP, EMF, Findbugs, Geronimo Eclipse Plugin, GEF, Glassfish Eclipse Plugin, Groovy, M2Eclipse, Mylyn, Spring IDE, Subclipse, TestNG, VE oraz WTP.

Zastanawiam się, w jaki sposób możnaby udostępnić listę moich miejsc publikacji wtyczek, aby inni mogli z niej skorzystać? Jakiś pomysł? Nie wszystkie miejsca są dostępne w Help > Software Updates > Find and Install..., ponieważ niektóre wtyczki instaluję samodzielnie poprzez mechanizm Extension Location (opisywałem go w jednym z moich artykułów Zarządzanie wtyczkami w Eclipse - Extension Location).