01 grudnia 2011

Zagadka z Rethrowing Exceptions with More Inclusive Type Checking w Java 7

Czytając bardzo krótki, acz treściwy wpis A New Java Exception Handling Idiom o nowej cesze Java 7 - Rethrowing Exceptions with More Inclusive Type Checking pomyślałem o pewnej zagadce, której próba rozwiązania wymusi choćby minimalne zrozumienie zmian wokół obsługi wyjątków w najnowszym wydaniu Javy 7. Takie perełki sprawiają, że określenie zmian jako niewielkich w tym wydaniu jest czymś, z czym mam kłopot, aby się zgodzić.

Zagadka:
package pl.japila.java7;

public class PreciseRethrowDemo {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    PreciseRethrowDemo demo = new PreciseRethrowDemo();
    demo.createFoo();
  }

  Foo createFoo() throws FooException {
    Bar bar = new Bar();
    try {
      return new Foo(bar);
    } catch (Throwable t) {
      t = new SubFooException();
      bar.cleanup();
      throw t;
    }
  }

  @SuppressWarnings("serial")
  static class FooException extends Exception {}
  @SuppressWarnings("serial")
  static class SubFooException extends FooException {}
  static class Foo {
    Foo(Bar bar) throws FooException {
      throw new FooException();
    };
  }
  static class Bar {
    void cleanup() {};
  }

}
Czy powyższe skompiluje się? Jeśli tak, jaki będzie rezultat? Odpowiedzi można umieszczać w komentarzach. Proszę o kolejne zagadki, jeśli spotkałeś/-aś się z podobnymi w obszarze obsługi wyjątków w Java 7.

p.s. Za kilka dni - 17 grudnia 2011 - kończy się możliwość podejścia do testowego egzaminu na Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer. System wyliczył mi koszt na poziomie 61 USD i przy niekorzystnym kursie USD/PLN mimo wszystko planuję podejść do niego za 2 tygodnie. A Ty?