31 grudnia 2011

17b 79 63 7a 65 6e 69 61 20 6e 6f 77 6f 72 6f 63 7a 6e 65

Właśnie dobiega końca 2011 rok i nadeszła pora na życzenia noworoczne. Ostatnio siedzę nad reprezentacją liczb całkowitych w Javie, więc nie inaczej mogło być i dzisiaj (w końcu to taka uroczysta pora, która wymaga specjalnego potraktowania :-))
1010011 1111010 1100011 1111010 100011001 101011011 1101100 1101001 1110111 1100101 1100111 1101111
100000
1001110 1101111 1110111 1100101 1100111 1101111
100000
1010010 1101111 1101011 1110101
100000
110010 110000 110001 110010
100000
101111100 1111001 1100011 1111010 1111001
100000
1001010 1100001 1100011 1100101 1101011
100000
1001100 1100001 1110011 1101011 1101111 1110111 1110011 1101011 1101001
100000
1111010
100000
1110010 1101111 1100100 1111010 1101001 1101110 100000101 101110
Do odkodowania można skorzystać z poniższej aplikacji.
package pl.japila.java7;

import java.util.Scanner;

import javax.swing.JOptionPane;

public class ZyczeniaNoworoczne {

  public static void main(String... args) {
    String userInput = JOptionPane.showInputDialog(null,
        "Wprowadź dane do odkodowania (zastosuj zasadę Copiego & Paste)");

    StringBuilder zyczeniaNoworoczne = new StringBuilder();

    Scanner scanner = new Scanner(userInput);
    while (scanner.hasNext()) {
      zyczeniaNoworoczne.append((char) Integer.parseInt(scanner.next(), 2));
    }

    JOptionPane.showMessageDialog(null, zyczeniaNoworoczne);
  }

}
p.s. Do odkodowania tytułu zastosuj podstawę 16 w linii 17.