12 listopada 2011

Płynny interfejs java.nio.file.attribute.AclEntry.Builder w Java 7

Trudno stwierdzić, jak wiele jest tych ciekawostek w Java 7 pod kątem wzorców użytych do rozbudowy API, ale trafiłem dzisiaj na java.nio.file.attribute.AclEntry.Builder, który zbudowany jest w oparciu o warte wzmiankowania konstrukcje programistyczne - wzorzec Budowniczy z tzw. "fluent interface" (często tłumaczone dosłownie jako "płynny interfejs"), czyli techniką konstruowania klas tak, aby metoda zwracała instancję obiektu, dla której została wywołana. W ten sposób możemy wywoływać metody, jedna po drugiej, przez ich łączenie.

Jakkolwiek wątpię, abym często obcował z AclEntry i jej pobratyńcami, to cieszę się, że pojawiła się ta klasa, która uważam, że spopularyzuje ten sposób budowania API w Javie.

Skoro rysunek może zastąpić 1000 słów, to może przykładowy kod z AclEntry.Builder również?
package pl.japila.java7.nio2;

import java.io.IOException;
import java.nio.file.FileSystems;
import java.nio.file.attribute.AclEntry;
import java.nio.file.attribute.AclEntryFlag;
import java.nio.file.attribute.AclEntryPermission;
import java.nio.file.attribute.AclEntryType;
import java.nio.file.attribute.UserPrincipal;
import java.nio.file.attribute.UserPrincipalLookupService;

public class AclEntryDemo {

   public static void main(String[] args) throws IOException {
     // who...
     UserPrincipalLookupService principalLookupService =
       FileSystems.getDefault().getUserPrincipalLookupService();
     UserPrincipal principal = principalLookupService.lookupPrincipalByName("jacek");
     System.out.printf("Principal: %s %n", principal);
     
     // ...does what.
     AclEntry aclEntry = AclEntry.newBuilder()
          .setType(AclEntryType.ALLOW)
          .setPrincipal(principal)
          .setPermissions(AclEntryPermission.LIST_DIRECTORY)
          .setFlags(AclEntryFlag.DIRECTORY_INHERIT)
          .build();
     System.out.printf("ACL Entry: %s %n", aclEntry);
   }

}
Niezłe, co? A to wszystko dostępne w Java 7.

Przy okazji, warto zajrzeć na blog pragmatists.pl, w którym Paweł Lipiński przedstawił temat we wpisie Płynne interfejsy.

Czy ma ktoś pomysły, gdzie użyć AclEntry i jej podobych? A może już jest w użyciu u Ciebie? Jakie zastosowanie? Zachęcam do podzielenia się doświadczeniami, których mi zauważalnie brakuje.