10 października 2011

Apache TomEE w NetBeans IDE 7.1 - poprawka odnośnie nazwy serwera

Dzisiaj zarejestrowałem Maksyma w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie i już oficjalnie nazywa się Maksym Patryk Laskowski. Drugie imię ma po swoim starszym bracie, którego z kolei drugie imię to Jacek (pozostawiam jako zagadkę po kim). Za miesiąc "ukonstytuowanie" obywatela Maksyma, kiedy to zostanie mu przypisany numer PESEL. System już wie o jego istnieniu :)

Wczoraj pisałem, że jedyną możliwą nazwą dla serwera Apache Tomcat w NetBeans IDE 7.1 Beta może być "Apache Tomcat". Szczęśliwie nie musiałem długo czekać, aby przekonać się, że po prostu przeoczyłem pierwszy ekran w asystencie definiowania serwera.

Wybieramy zakładkę Services, a następnie menu Add Server... dla węzła Servers. Na pierwszym ekranie, u dołu, istnieje możliwość nadania własnej nazwy serwera.


Wystarczy nazwać ją "Apache TomEE" i wskazać na katalog, w którym rozpakowano TomEE. Proces konfiguracji nie powinien być obcy osobom pracującym wcześniej z Tomcatem, bo TomEE to z zewnątrz stary, poczciwy Tomcat (a jedynie bebechy są lekko "rozdęte" o funkcjonalność wymaganą przez Java EE 6 Web Profile, np. EJB 3.1 Lite czy JPA2).


Od tej pory mam swoje, wymarzone wsparcie narzędziowe dla TomEE (bez jakiejkolwiek zmiany w NetBeans IDE). To duża zaleta móc skorzystać z dobrodziejstw nowego narzędzia posługując się wiedzą z jego protoplasty.

Jakby na żądanie, pojawił się 13-minutowy filmik (chyba po portugalsku, ale język nie powinien przeszkadzać w zrozumieniu treści) prezentujący konfigurację i pracę z TomEE w NetBeans IDE - Apache TomEE e NetBeans 7. Dodatkowo polecam nagranie z prezentacji "Apache TomEE: Tomcat with a kick" z JAX London - Apache TomEE: Tomcat with a kick from David Blevins & Jonathan Gallimore @ JAX London part 1 of 2 oraz Apache TomEE: Tomcat with a kick from David Blevins & Jonathan Gallimore @ JAX London part 2 of 2.

Podczas nadchodzącej konferencji warsjawa 2011 w nadchodzącą sobotę, 15.10 w Warszawie będę miał możliwość zaprezentowania Apache TomEE w całej okazałości. Zapraszam!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz