09 marca 2011

Słabo typizowane DI w EJB 3.x - o beanName w @EJB jeszcze raz

Posiłkując się doświadczeniami z Embeddable EJB 3.1 z GlassFish 3.1 i NetBeans IDE 7.0 oraz Element beanName w @EJB do rozróżnienia deklaracji ziaren EJB stworzyłem przyczułek do dalszych doświadczeń ze specyfikacjami EJB 3.1 oraz CDI 1.0. Tym razem na warsztat wziąłem zbadanie mechanizmu przekazywania zależności (ang. DI, dependency injection) w EJB 3.x.

Potrzebowałem środowiska, w którym będę mógł uruchomić testy automatycznie bez konieczności zestawiania skomplikowanego środowiska uruchomieniowego. Zaletą takiego podejścia może być chociażby uruchomienie testów w dowolnym momencie, na dowolnym komputerze i przez dowolnego (nawet nowego!) członka zespołu. Starałem się utrzymać minimalny nakład pracy, aby łatwiej było przedstawić problem, z którym się zmagam.

Zainteresowany/-a szczegółami? Zapraszam do lektury mojego artykułu Słabo typizowane DI w EJB 3.x - o beanName w @EJB jeszcze raz. Uwagi bardzo mile widziane.