10 marca 2011

Jedynie beanName albo lookup w @EJB dozwolone, a GlassFish 3.1 akceptuje oba równocześnie

A to dopiero znalezisko! Właśnie natrafiłem na błąd w GlassFish 3.1 przy obsłudze adnotacji @EJB.

Zgodnie z javadoc dla @EJB:

"Either the beanName or the lookup element can be used to resolve the EJB dependency to its target session bean component. It is an error to specify values for both beanName and lookup."

Stąd należałoby oczekiwać, że uruchomienie poniższego komponentu EJB powinno zakończyć się błędem - zwróć uwagę na adnotację @EJB z atrybutami beanName oraz lookup.
package pl.japila.ejb.test;

import javax.ejb.EJB;
import javax.ejb.Stateless;

import pl.japila.ejb.Hello;

@Stateless
public class TestFacadeEJB implements Hello {

  @EJB(beanName="HelloInEnglish", lookup="java:global/classes/HelloPoPolsku")
  Hello hello;

  @Override
  public String sayHello(String whom) {
    return hello.sayHello(whom);
  }

}
Nic bardziej mylnego! Wdrożenie takiego EJB jest całkowicie legalne w GlassFish i nie zakończy się błędem.

Pytanie uzupełniające: Który z atrybutów ma wyższy priorytet - beanName czy lookup, czyli które będzie brane pod uwagę przy rozwiązywaniu @EJB?

Odpowiedź pozostawiam najbardziej dociekliwym i wytrwałym, którzy przykład uruchomili korzystając z artykułu Słabo typizowane DI w EJB 3.x - o beanName w @EJB jeszcze raz.

A jak to jest w innych serwerach? Sprawdzę jeszcze WAS8 i OpenEJB 3.1.4, a ucieszyłbym się, gdybym dowiedział się od kogoś jak to jest obsłużone w JBoss AS 6 czy Oracle WebLogic Server 11g?