13 sierpnia 2008

Geronimo NetBeans Plugin bogatszy oraz NetBeans IDE 6.5 Beta

Nie powiem, żeby było lekko. Rozwój wtyczki Geronimo NetBeans Plugin (GNP) postępuje, ale idzie jak po przysłowiowej grudzie. Dzisiaj miałem przyjemność rozpoznać w jaki sposób NetBeans współpracuje z wtyczkami dla serwerów aplikacyjnych w kontekście kontekstów aplikacji webowych (powtórzenie zamierzone).

Podczas tworzenia aplikacji webowej wybieramy związany z nią serwer aplikacyjny.

Wybór serwera aplikacyjnego to między innymi związanie bibliotek Java EE dostarczanych przez serwer z projektem. Po prostu programista aplikacji nie musi dbać o ich definiowanie każdorazowo przy jej tworzeniu. Można potraktować związanie serwera z projektem jako definicję bibliotek projektowych oraz środowiska uruchomieniowego (które wyznacza, co można w IDE). Takie podejście nie jest niczym nadzwyczajnym w IDE, czy to będzie NetBeans, czy Eclipse, czy IntelliJ IDEA czy...tutaj nazwa Twojego ulubionego IDE.

Jedną z bolączek ostatnich dni podczas rozwoju wtyczki GNP był brak definicji kontekstu aplikacji webowej. Podczas definiowania projektu aplikacji pole Context Path było wypełnione, ale już po jej stworzeniu we właściwościach projektu było puste (!)

Rozwiązaniem okazało się zdefiniowanie klasy realizującej interfejs org.netbeans.modules.j2ee.deployment.plugins.spi.config.ContextRootConfiguration i stworzenie jej egzemplarzy przez fabrykę realizującą interfejs org.netbeans.modules.j2ee.deployment.plugins.spi.config.ModuleConfigurationFactory, a wskazaną przez plik konfiguracyjny wtyczki - layer.xml (plik jest wskazany przez klucz OpenIDE-Module-Layer w META-INF/MANIFEST.MF). Wystarczyło trochę poszperać w javadoc oraz kodach źródłowych wtyczek do GlassFisha, JBossa i WebSphere Application Server, i wszystko stało się jasne. Jestem bliżej pełnego uruchomienia aplikacji webowej na Geronimo z poziomu NetBeans. Już się nie mogę doczekać. Muszę się jeszcze uzbroić w cierpliwość.

Dzisiejszy dzień jest również świętem dla projektu NetBeans, który opublikował wersję beta NetBeans IDE 6.5 Beta. A w nim:

NetBeans.org is proud to announce the availability of NetBeans IDE 6.5 Beta!

* Download Now
* Learn More
* Tutorials & Documentation

NetBeans IDE 6.5 Beta introduces several new features, including a robust IDE for PHP, JavaScript debugging for Firefox and IE, and support for Groovy and Grails. This release also includes a number of enhancements for Java, Ruby and Rails, and C/C++ development. Java feature highlights include: built-in support for Hibernate, Eclipse project import, and compile on save.


Jest tego trochę, więc zainteresowanych skróceniem czasu w projektach na żmudnym konfigurowaniu szkieletów aplikacyjnych, samych aplikacji i zarządzaniu serwerami aplikacyjnymi zachęcam do popróbowania się z NetBeans IDE 6.5 Beta (skoro jest to wersja BETA należy uważać jakie projekty poddamy próbie - warto zabezpieczyć się zapisując projekt w systemie kontroli wersji, aby nie było niespodzianek).

Dla żyjących na ostrzu technologicznego noża może się przydać odpowiedź na pytanie Which daily build is this equivalent to?:

None.
Beta clone has been created on August 4th. Only imported bug fixes were fixed in the clone - http://www.netbeans.org/issues/buglist.cgi?issue_type=DEFECT&resolution=FIXED&keywords=65_HR_FIX

And the Beta was built from this Beta clone, of course. Therefore it is like build from August 4th + bugfixes + branding.
The daily builds are different. Fixing of issues continues. There were 647 bugs fixed in the trunk from the 8/4 - http://www.netbeans.org/issues/buglist.cgi?issue_type=DEFECT&chfield=resolution&chfieldfrom=2008-08-04&chfieldto=Now&chfieldvalue=FIXED


Znalezione w archiwum grupy dyskusyjnej NetBeans users.