09 grudnia 2007

Tworzenie wtyczek Maven 2 w Groovy

Jakiś czas temu planowałem stworzenie wtyczki Apache Maven 2 dla wzbogacenia możliwości Apache OpenEJB. W międzyczasie zainteresowałem się językami skryptowymi, szczególnie Groovy oraz JRuby, więc kiedy natrafiłem na wtyczkę Maven 2 wspomagającą tworzenie wtyczek Maven 2 w Groovy - groovy-maven-plugin wiedziałem, że to jest właśnie ten moment. I nie myliłem się. Prostota tworzenia wtyczek w Groovy uwidacznia się już przy bardzo trywialnych wtyczkach, jaką będzie nasza, kiedy to nie jest konieczne deklarowanie wyjątków czy typów parametrów (chociaż jest to zalecane).

Moje dotychczasowe doświadczenia spisałem w kolejnym artykule Tworzenie wtyczek Maven 2 w Groovy.