05 grudnia 2007

RAD 7.5 zainstalowany - prosta aplikacja Java EE 5 działa bez zarzutu na WAS 6.1

Właśnie zakończyłem instalację IBM Rational Application Developer v7.5 Open Beta (dalej po prostu RAD), o którym pisałem kilka dni temu (IBM Rational Application Developer for WebSphere v7.5 Open Beta). Zapoznałem się z dokumentacją, której muszę przyznać, że nie ma wiele odnośnie nowych funkcjonalności RADa i zabrałem się za stworzenie prostej aplikacji Java EE 5 z bezstanowym ziarnem sesyjnym oraz servletem, który za pomocą adnotacji @EJB wywołuje go. Bez specjalnej znajomości IBM WebSphere Application Server 6.1 (z poprawką 6.1.0.13 i dodatkami dla EJB 3.0 i Web Services), który jest domyślnym środowiskiem uruchomieniowym w RADzie dla aplikacji korporacyjnych, aplikacja uruchomiła się poprawnie. Jak tak dalej pójdzie, będzie to moje podstawowe narzędzie podczas mojego piątkowego wykładu o EJB3 na Politechnice Poznańskiej.

Więcej o zmianach i samym produkcie w dokumencie IBM Rational Application Developer for WebSphere Software, Version 7.5 beta Release Notes.

Dla zainteresowanych szczegółami instalacji i funkcjonalności RADa załączam kilka zrzutów ekranu. Mogą się przydać przed podjęciem decyzji o jego instalacji i popróbowaniu się z nim.

Po rozpakowaniu 11 paczek instalacyjnych, postąpiłem zgodnie z dokumentacją instalacji i uruchomiłem instalatora.Początkowo napotkałem na błąd związany albo ze zbyt długą nazwą (znany błąd w Windows), albo z użyciem znaku wykrzyknika w nazwie katalogu - C:\!Rational Application Developer v7.5.Przeniosłem katalogi disk do katalogu C:\rad75 i rozpocząłem instalację jeszcze raz. Tym razem było w porządku.Kilka klik, klik, klik i skończyłem na ekranie, gdzie mogłem dokonać wyboru interesujących mnie funkcjonalności (u dołu znajduje się informacja ile to cacko zajmuje).Jeszcze rzut oka na ekran podsumowujący mój wybóri po bodajże 30 minutach, RAD 7.5 był już zainstalowany.Wciśnięcie przycisku Zakończ i jestem uRADowany.

Najpierw rzut oka na wersje RADaa później samego Eclipse. Czy ja dobrze widzę, że korzystam ze świeżutkiego Eclipse 3.3.2?! To jest bardziej świeże niż to, co aktualnie używam - 3.3.1 (!).Rozejrzyjmy się w możliwościach RADa. Zacznę od What's New w narzędziach wspierających dla Java EE 5a następnie EJB 3.0aż w końcu przechodzę do narzędzi dla JPAWygląda interesująco. Przez kilka kolejnych dni zapewne będzie to moje podstawowe narzędzie pracy.