06 września 2007

Tworzenie aplikacji Java EE 5 z NetBeans IDE 6.0 i GlassFish v2

Poprzedni artykuł Tworzenie aplikacji EJB 3.0 z GlassFish v2, Apache Maven 2 i NetBeans IDE 6.0 przedstawił proces tworzenia aplikacji EJB 3.0 z kilkoma narzędziami wspierającymi tworzenie oprogramowania zgodnego ze specyfikacją Korporacyjnej Javy (Java EE 5). Artykuł uzmysłowił mi potrzebę skrócenia czasu tworzenia aplikacji korporacyjnej do niezbędnego minimum. Postanowiłem iść dalej i spróbować stworzyć aplikację Java EE korzystając wyłącznie z pomocników (ang. wizards) dostarczanych przez NetBeans IDE 6.0. Jako aplikację do utworzenia wybrałem książkę telefoniczną bazując na przykładzie zaczerpniętym z dokumentacji serwera aplikacyjnego Apache Geronimo - Very simple Entity EJB example. Celem było zminimalizowanie koniecznych modyfikacji wykonywanych manualnie na rzecz wykorzystania możliwości środowiska graficznego NetBeans IDE 6.0 oraz technologiczne uatrakcyjnienie przykładu opisanego na wspomnianej stronie (co powinno zostać odzwierciedlone również na niej samej w kontekście użycia Apache Geronimo).

W takim klimacie przyszło mi napisać nowy artykuł Tworzenie aplikacji Java EE 5 z NetBeans IDE 6.0 i GlassFish v2, w którym krok po kroku przedstawiłem proces tworzenia aplikacji Java EE 5 z minimalnym użyciem klawiatury. Jest to pełna aplikacja korzystająca z JSF, EJB3 oraz JPA. Czekam na sugestię rozszerzenia przykładu. Dodatkowo mile widziane podpowiedzi jeszcze bardziej skrócające czas niezbędny do zbudowania aplikacji Java EE 5 z NetBeans IDE 6.0. Chętnie usłyszę o doświadczeniach z innymi IDE.

Pora na zestawienie podobnego 10-minutowego przykładu z Eclipse IDE 3.3 albo jakimś rozszerzeniem Eclipse'a, np. RedHat Developer Studio. Przykład z pewnością uruchomię na Apache Geronimo v2 z wtyczką Geronimo Eclipse Plugin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz