26 czerwca 2007

SCAlanie z JAX-WS

Podczas ostatniej konferencji Integracja Systemów Informatycznych (ISI) organizowanej przez Software-Konferencje miałem okazję prezentować technologię Service Component Architecture (SCA). W poprzednich artykułach - SCAlenie (kompozyt) z Apache Tuscany i Apache Maven oraz SCA z językami skryptowymi w wykonaniu Apache Tuscany, Jetty i Maven 2 - korzystałem z języka silnie-typowanego Java i języka skryptowego Groovy do integrowania usług w postaci SCAleń. Tematem mojej prezentacji na ISI było przedstawienie SCA do tworzenia SCAleń w oparciu o usługę zdalną zbudowaną za pomocą JAX-WS. Prezentacja przyczyniła się do napisania kolejnego artykułu o SCA z JAX-WS - SCAlanie z JAX-WS.

Poprzednie artykuły o SCA dotyczyły łączenia usług, które działały w ramach pojedyńczej wirtualnej maszyny Java (JVM). Rozproszenie usług było pozorne i często spotykałem się z uwagami, że nie prezentują niczego nowatorskiego, czego nie możnaby osiągnąć korzystając z tradycyjnych metod integracji. Artykuły skupiały się raczej na prostocie tworzenia usług korzystając z SCA oraz języków skryptowych niż na prostocie integracji usług rozproszonych.

W kolejnym artykule o SCA wychodzę poza ramy pojedyńczej wirtualnej maszyny i prezentuję integrację usług rozproszonych. Zestawiłem środowisko z dwoma serwerami aplikacyjnymi Jetty oraz GlassFish, w którym uruchamiam SCAlenie na jednym serwerze, składające się z usługi będącej usługą sieciową (ang. web service) uruchomioną na drugim. Istotą artykułu będzie zaprezentowanie deklaratywnego konstruowania SCAlenia poprzez definiowanie elementów składowych w deskryptorze XML w celu udostępnienia kolejnej, bardziej specjalizowanej funkcjonalności.

Na uwagę zasługuje prostota integracji zdalnej usługi podczas konstruowania SCAlenia. Jakby tego było mało - wciąż nie wyczerpałem możliwości oferowanych przez specyfikację SCA, a realizowanej przez Apache Tuscany. Szykuję się do skorzystania z EJB3, Spring Framework i JMS, a mówi się, że SCA to inne JBI, więc niedługo i tam trzeba będzie zajrzeć. Zastanawiam się, kiedy przyjdzie pora na Service Data Objects (SDO) - partnera technologicznego SCA.