06 maja 2007

Tworzenie aplikacji z Google Web Toolkit i Apache Maven 2

Po przeszukaniu forów i list dyskusyjnych w końcu udało mi się doszukać wtyczki dla Apache Maven 2 (M2), która pozwala na zarządzanie projektem korzystającym z Google Web Toolkit (GWT) - maven-googlewebtoolkit2-plugin. Zdumiewający jest brak informacji na ten temat, również na polskich forach, co prawdopodobnie wynika z faktu, że większość skryptów zarządzających projektem oparta jest o bezpośrednie wykorzystanie Apache Ant (co zapewnia samo GWT podczas tworzenia projektu skryptem projectCreator) lub skorzystanie ze skryptów Ant niewprost poprzez wtyczkę M2 - maven-antrun-plugin.

W kolejnym artykule zatytułowanym Tworzenie aplikacji z Google Web Toolkit i Apache Maven 2 przedstawiłem wtyczkę maven-googlewebtoolkit2-plugin dedykowaną do zadań związanych z projektem korzystającym z GWT i zarządzanym przez M2.

Tym samym udało mi się zestawić środowisko do tworzenia aplikacji GWT pod kontrolą Apache Maven 2. Jest to kolejny krok w realizacji pomysłu zestawienia środowiska do tworzenia aplikacji GWT z Java EE przy pomocy Apache Maven 2. Kolejne artykuły o aplikacjach z GWT i usługami serwera aplikacji Java EE, z M2 w tle niebawem. Na razie idzie niezwykle gładko, zdecydowanie za dobrze.