25 lutego 2007

Eclipse Mylar - JIRA, Bugzilla i Trac w Eclipse 3.3

Ale się ucieszyłem! W końcu jest! Eclipse Mylar 2.0M1 działa w mojej instalacji Eclipse IDE 3.3m5eh. Walczyłem z tym przez ponad 2 tygodnie (wcześniej z poprzednimi wersjami 3.3) szukając rozwiązania po wszystkich forach, systemach zarządzania zgłoszeniami, próbując różnych konfiguracji Eclipse IDE oraz wtyczek, itp. Byłem już bliski śledzenia wykonywania (ang. debugging) wtyczki, aż wczoraj, ot tak przypadkiem, bliski zrezygnowania z Mylar, zauważyłem, że Eclipse korzysta z pliku jvm.dll z katalogu C:/Program Files/Java/jre1.4.2_13 (można to zobaczyć w Help->About Eclipse SDK->Configuration Details, a tam parametr -vm, który teraz po zmianie wskazuje na C:\apps\jre5\bin\client\jvm.dll).

Jeszcze w sobotę, znalazłem informację o wymaganiach Eclipse Dali (inna wtyczka, która nie chce współpracować), gdzie wyraźnie zaznaczono, że wymagane jest uruchomienie Eclipse z Java 5, aby funkcjonalność JPA działała poprawnie (czytaj: w ogóle była dostępna). Ta informacja, problemy z Mylar i fakt, że w zasadzie Java 1.4.2 nie była mi już potrzebna, sprawiły, że zdecydowałem się usunąć Java 1.4.2 całkowicie.

Jakież było moje zdumienie, kiedy po ponownym uruchomieniu komputera i uruchomieniu Eclipse zobaczyłem Help->Mylar UI Legend


, czy Window->Open Perspective->Other...->Planning


, nowe widoki w kategorii Mylar i Mylar Sandbox


, czy w końcu nowa ikona w widoku Package Explorer.


A skąd tyle zainteresowania i uporu w uruchomieniu wtyczki Mylar?! To wiedziałem jeszcze zanim działała mi wtyczka. Zarządzanie zgłoszeniami w dowolnym systemie zgłoszeń (JIRA, BugZilla, czy Trac) to praca z przeglądarką - wyszukiwanie zgłoszenia, pobranie poprawki (łaty, ang. patch), jeśli dostępna, dołączenie do projektu, kompilacja, nierzadko poprawa samej poprawki, zmiana stanu zgłoszenia, tworzenie poprawki, itp. Gdybym mógł zarządzać zgłoszeniami z poziomu środowiska IDE (przy projektach Apache Geronimo i Apache OpenEJB jest to JIRA) zdecydowanie ułatwiłoby mi to pracę (i być może znalazłbym go więcej dla nich ;-)). Po przejrzeniu prezentacji na temat Mylar - Webinar: Task-Focused Programming with Mylar i poznaniu oferowanych możliwości, np. możliwość włączenia poprawki do projektu z poziomu Eclipse, nie mogę uwierzyć, że tak mało pisze się o nim. Przecież to powinna być wtyczka na stanie każdego programisty korzystającego z Eclipse IDE (!) Poza wtyczkami WTP, TestNG, Subclipse/Subversive, Spring IDE, JBoss IDE, Apache Geronimo, GlassFish, Groovy i zapewne kilku innych, wtyczka Eclipse Mylar stała się dla mnie numerem 1. Po wydaniu nowej wersji rozwojowej WTP (z Eclipse Dali jako narzędzie JPA) praca z Eclipse staje się niezwykle ciekawa i prostsza (myli się jednak ten, kto myśli, że NetBeans IDE jest daleko w tyle! Ostatnia wersja NetBeans IDE 6.0 m7 to...może następnym razem. Pora na Mylar!).