09 czerwca 2009

Nowa książka o Grails od Packt Publishing

Dzisiaj dostałem ciekawego emaila do skrzynki i nie mogłem ukryć tej informacji wyłącznie dla siebie :) Pojawiła się nowa pozycja o Grails z Packt Publishing - Grails 1.1 Web Application Development i zostałem zaproszony do jej zrecenzowania. W kontekście ostatnich "migracji" blogów do języka angielskiego (nie wymienię nikogo, ale Paweł wie o kim mowa :)), wygląda na to, że nie język, a treść (i pewnie częstotliwość) mają wpływ na odbiór.


Hello Jacek,

My name is Saalim and I work for Packt, a UK based publishing company specializing in focused IT books. You can visit as at www.PacktPub.com

I came across your blog via a Google search and see that you have particular interest in Grails.

I would like to inform you that we have released a new book titled "Grails 1.1 Web Application Development" that is aimed at helping developers with building web applications using the Groovy scripting language. For more information about this book, please visit http://www.packtpub.com/grails-1-0-web-application-development/book

I am looking for people to review this book and with your interest and knowledge in the subject I think you’d be an excellent person to write a review. If you'd be interested, please let me know along with your shipping details and I will be happy to send over a copy of the book.

If you have any queries, please feel free to write back to me.

I look forward to hearing from you.

Regards,
Saalim


Ostatnimi czasy dużo było u mnie Groovy i Grails, więc z przyjemnością przyjąłem propozycję. Ktoś jeszcze zainteresowany? Autor jest brytyjczykiem, więc to powinno wpłynąć pozytywnie na styl książki.

p.s. Warto zauważyć, że adres strony książki zawiera "grails-1-0-web-application-development", a książka jest zatytułowana "Grails 1.1...". Mam nadzieję, że nie była pisana pod Grails 1.0, a później jedynie zweryfikowana, czy nic nie wymaga zmiany, aby przemianować ją na Grails 1.1. W końcu w Grails 1.1 pojawiły się nowe funkcjonalności, których nie może zabraknąć w książce zatytułowanej "Grails 1.1 Web Application Development". To zobowiązuje, nieprawdaż?