30 marca 2008

XXVIII spotkanie Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG)

Warszawska Grupa Użytkowników Technologii Java (Warszawa JUG) zaprasza na XXVIII spotkanie, które odbędzie się 01.04.2008 o godzinie 18:00 w sali 5440 Wydziału MIMUW przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Temat prezentacji: Java w zastosowaniach bazodanowych
Prowadzący: Piotr Pietrzak

Celem spotkania jest przedstawienie Javy jako języka procedur składowanych. Wszyscy, którzy nie mieli jeszcze okazji zetknąć się z tą technologią dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystać swoje umiejętności programowania w Javie do tworzenia procedur składowanych. Zostaną przedstawione podobieństwa i różnice istniejących implementacji w wykonaniu Oracle i Postgresql, oraz porównać procedury składowane do EJB.

Przewiduje się dyskusję na temat Javy jako języka procedur składowanych - wad i zalet tego podejścia.

Piotr Pietrzak jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, doktorantem Szkoły Głównej Handlowej i pracownikiem Działu Aplikacji Komputerowych (DAK) Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi wykłady z zakresu Matematyki i Informatyki, oraz tworzy, rozwija i wdraża oprogramowanie w DAK. Zainteresowany głównie Javą, bazami danych, EJB, statystyką, ekonomią, ekonometrią i gokartami.

Planowany czas prezentacji to 1,5 godziny, po której planuje się 15-30-minutową dyskusję.

Wstęp wolny!

Zapraszam w imieniu Piotra i grupy Warszawa JUG!