15 marca 2008

Apache Wicket z JPA z pomocą Spring Framework i Apache Maven 2

Kolejne wrażenia z pracy z Wicket w połączeniu z JPA i Spring Framework zaowocowały artykułem Apache Wicket z JPA z pomocą Spring Framework i Apache Maven 2 w moim Notatniku-Wiki. Dużo dobrej zabawy podczas zestawiania środowiska przypominającego serwer aplikacyjny Java EE z pomocą Spring Framework. Do tego wykorzystałem JPA do obsługi danych a całością zarządzał Apache Maven 2, co m.in. sprowadziło uaktualnienie Wicketa do wersji 1.3.2 do niewielkiej modyfikacji pom.xml. Zresztą podobnie było i ze Springiem, który również pojawił się w wersji 2.5.2. Najciekawszym elementem artykułu, jakkolwiek o Wicket, jest sama konfiguracja Springa, w taki sposób, że w żaden sposób nie wpłynął na inne pliki aplikacji. W zasadzie mógłbym wyrzucić Springa z aplikacji i nie wymagałoby to żadnej zmiany (poza klasą pl.jaceklaskowski.wicket.model.OsobaDaoImpl, gdzie użyłem adnotacji @Transactional, bez której babranie się z konfiguracją xmlową byłoby dla mnie marnotrawstem czasu). Ciekawym dodatkiem jest konfiguracja encji Osoba bez użycia adnotacji za pomocą pliku orm.xml. W ten sposób klasa encji w żaden sposób nie przypomina encji JPA. Jest to przykład bezinwazyjnej konfiguracji, gdzie istnienie pliku orm.xml potrafi zmienić zachowanie klasy. Poza tym konfiguracja Wicketa ze Springiem i dodanie JPA do pobrania danych z bazy danych HSQLDB uruchamianej w pamięci daje niezwykłe pole do popisu dla dalszych możliwych rozszerzeń w aplikacji. Zaczyna być niezwykle ciekawie. Zachęcam do lektury artykułu i przesyłanie komentarzy. Ciekawym ich bardzo.

W międzyczasie rozwiązano moje zgłoszenie WICKET-1333 Update wicket javadoc to 1.3.1 and place it on wicket.apache.org for stable referencing dotyczące stabilnego miejsca do publikacji javadoc Wicketa i teraz dostępne jest w menu Documentation > JavaDocs, tj. http://wicket.apache.org/docs/wicket-1.3.2/wicket/apidocs/index.html dla ostatniej wersji produkcyjnej 1.3.2.