28 grudnia 2006

Tworzenie aplikacji Java EE 5 z Eclipse IDE i GlassFish

Rozczytując się w specyfikacji JSR 220: Enterprise JavaBeans 3.0, a szczególnie w jej wersji uproszczonej (EJB 3.0 Simplified) postanowiłem sprawdzić, co do zaoferowania ma Eclipse IDE. Do tej pory do tworzenia oprogramowania korzystając z Java EE 5 jako zintegrowane środowisko programistyczne (ang. IDE - integrated development environment) zawsze wybierałem NetBeans IDE 5.5 ze względu na jego zaawansowanie we wsparciu dla tej specyfikacji (bądź służbowo IBM Rational Application Developer V7.0). Skoro wymagania Java EE 5 znacznie zmalały, tj. komponenty EJB mogą być (i zazwyczaj są) dystrybuowane jako pliki jar bez dodatkowych elementów (np. /META-INF/ejb-jar.xml) zmieniają się nasze wymagania dla zintegrowanych środowisk programistycznych. Nadeszła pora, aby sprawdzić, co można stworzyć w Java EE 5 korzystając z Eclipse IDE 3.3 i GlassFish v2.

Nie było lekko. Najwięcej czasu zajęło mi zestawienie działającego środowiska - Eclipse i wtyczki. Okazało się w międzyczasie, że nawet najnowsza wersja GlassFish'a ma swoje niedogodności, więc po 2 dniach ciężkich bojów udało mi się w końcu nie tylko zestawić środowisko, ale również opisać je w moim kolejnym artykule - Tworzenie aplikacji Java EE 5 z Eclipse IDE i GlassFish.

Chętnych zapraszam do lektury (i zgłaszania niedociągnięć, jeśli takie się pojawią).

Wracam tym samym do lektury specyfikacji EJB3 Simplified. Udało mi się, w międzyczasie, przeczytać kolejne 3 rozdziały o komponentach sesyjnych i sterowanych komunikatami, jednakże walka z Eclipse nie pozwoliła mi opisać moich wrażeń. W zasadzie nie ma nic nowego, o czym nie pisałbym poprzednio, więc wiele informacji powtórzyłoby się. Teraz, kiedy ujarzmiłem Eclipse czuję, że i najwyższa pora zakończyć lekturę specyfikacji w jej uproszczonej postaci. Najwyższa pora zabrać się za prawdziwy hard-core - EJB Core Contracts and Requirements! ;-)