01 grudnia 2006

II spotkanie Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa-JUG)

I kolejne spotkanie grupy Warszawa JUG. Poniżej zaproszenie jakie rozesłałem na różne fora i grupy. Serdecznie zapraszam.

Warszawska Grupa Użytkowników Technologii Java (Warszawa-JUG) zaprasza na II spotkanie, które odbędzie się we wtorek 05.12.2006 o godzinie 18:00 w sali 5820 na Wydziale MiMUW przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Temat prezentacji: Tworzenie aplikacji Java EE 5 z wykorzystaniem Apache Maven 2

Wiele się zmieniło w specyfikacji Java EE 5 od ostatniej jej wersji. Twórcy specyfikacji, czerpiąc z wielu uproszczeń oferowanych w projektach otwartych, m.in. Spring Framework czy Hibernate, stworzyli bardzo elegancką specyfikację opartą o mechanizmy wstrzeliwania zależności (dependency injection - DI - bądź Inversion of Control - IoC), czy nowość w Javie SE 5 - annotacji. Tworzenie aplikacji Java EE 5 znacząco zostało uproszczone. Można śmiało powiedzieć, że nie ma znaczącej różnicy w sposobie tworzeniach aplikacji desktopowej, a uruchamianej na serwerze aplikacyjnym. Przekonamy się o tym tworząc aplikację Java EE 5 opartą o JavaServer Faces 1.2 i Enterprise JavaBeans 3.0, której wspomaganie projektowe zlecone zostanie Apache Maven 2.

Prezentacja prowadzona będzie przez Jacka Laskowskiego, który jest członkiem grup rozwojowych projektów Apache Geronimo i Apache OpenEJB. Tematyka spotkania została spisana i opublikowana do publicznej krytyki na jego własnym Wiki.

Planowany czas prezentacji to 1 godzina z kolejnymi 30 minutami na dyskusję.

Zapraszam w imieniu Warszawa-JUG!