19 czerwca 2013

Dzień 6 z taskassin w Scali - funkcja zliczająca zadania z @tailrec

Ależ to mi czasu zajęło, aby wpaść na pomysł skompletowania zadań na zadaną liczbę godzin! Próbowałem foldLeft i takeWhile z List, ale potrzebowałem nie tylko gromadzić dane o wielu elementach w liście (tutaj foldLeft mógłby być pomocny), ale również przerwać jej przetwarzanie w momencie zebrania wystarczających danych (takeWhile tylko z nazwy tutaj pasował, ale operuje wyłącznie na pojedynczych elementach). Co skłoniło mnie do intensywniejszej pracy umysłowej było obsłużenie sytuacji, w której należałoby przerwać przetwarzanie przy obsłudze list nieskończonych. Paradoks polegał jednak na tym, że najprawdopodobniej taka sytuacja nie ma prawa nastąpić, albo przynajmniej nie jest tematem w obecnym stanie aplikacji (!)

Rozwiązaniem okazało się stworzenie funkcji z rekurencją ogonową (użyłem dodatkowo @scala.annotation.tailrec dla wymuszenia tej cechy podczas kompilacji), której warunkiem końcowym byłoby właśnie zebranie wystarczającego zbioru zadań na daną jednostkę czasu.
object TaskUtils {

 def collectTasks(ts: List[Task], hours: Int): List[Task] = {
  @tailrec
  def collectTasks(ts: List[Task], accTs: List[Task], remHours: Int): List[Task] = 
   ts match {
    case t :: tail if (remHours >= 0 && remHours - t.timeSpanInHours >= 0) =>
     collectTasks(tail, t :: accTs, remHours - t.timeSpanInHours)
    case _ => accTs reverse
   }
  collectTasks(ts, Nil, hours)
 }
}
Uwagi i spostrzeżenia są wielce pożądane. Całość dostępna w projekcie taskassin na GitHubie.