09 września 2009

Book review: Grails 1.1 Web Application Development

W końcu przyszła kolej na kolejną recenzję książki o Grails wydawnictwa Packt - Book review: Grails 1.1 Web Application Development (ze względu na wymogi wydawnictwa napisana po angielsku). Ilość wiedzy jaką udało mi się zdobyć po przeczytaniu tej książki nazwałbym przygniatającą, mimo wcześniejszych książek o Grails, które udało mi się przeczytać. Do tej pory wszystkie książki o Grails skupiały się raczej na prezentacji funkcjonalności Grails i próbie przedstawienia ich przez pryzmat tworzonej aplikacji. Celem było opisanie możliwie jak największej części Grails, tak aby ostatecznie stworzyć jego encyklopedię, bądź coś na ten wzór. W przypadku tej książki - Grails 1.1 Web Application Development - autor skoncentrował się na tworzeniu aplikacji webowej za pomocą Grails i tam, gdzie konieczne, przedstawienia jego cech, które upraszczają temat. Nie znajdziemy tam całego Grails, ale wystarczająco wiele, aby polecić ją każdemu adeptowi Grails, a nawet tym, którzy sądzą, że wiedzą o nim wiele. Ja byłem mile zaskoczony ogromem wiedzy przystępnie przedstawionej i każdemu życzę podobnego odbioru. W przeciwieństwie do innych książek o Grails, ta będzie wciąż gdzieś pod moją ręką. Pozostałe były ciekawe, ale wystarczy je raz przeczytać i można o nich zapomnieć. Ta ma w sobie coś odmiennego, co powoduje, że mam zamiar do niej wrócić jeszcze kilkakrotnie. Zainteresowanych zapraszam do lektury w ramach Warszawa JUG.