10 lipca 2008

Mapowanie encji w JPA - Strategia złączeniowa

Dobrym miernikiem nabytej wiedzy o Korporacyjnej Javie 5 (Java EE 5) może być podejście do egzaminów SCBCD, SCWCD czy SCEA , ale również aktywne uczestnictwo w grupach dyskusyjnych poruszających tą tematykę. Jedną z takich grup jest grupa dyskusyjna użytkowników serwera aplikacyjnego Java EE 5 - Apache Geronimo - user@geronimo.apache.org. Ostatnie pytanie error writing tuple to database "the owning entity is not mapped" geronimo 2.1.1 zdopingowało mnie do dokładniejszego przyjrzenia się tematowi odwzorowywania hierarchii dziedziczenia obiektowego klas encji na struktury relacyjne w bazie danych. W zasadzie teoretycznie temat został przedstawiony w mojej relacji z lektury specyfikacji Java Persistence API (JPA) - Java Persistence - Rozdział 2 Entities zakończony, ale pewnie z braku przykładów czułem pewien niedosyt.

Tak rozpoczyna się kolejny artykuł mojego autorstwa Mapowanie encji w JPA - Strategia złączeniowa, do lektury którego zapraszam. Uwagi/komentarze i pomysły dalszych materiałów mile widziane. Miłej lektury!