01 kwietnia 2007

VIII spotkanie Warszawskiej Grupy Użytkowników Technologii Java (Warszawa-JUG)

Warszawska Grupa Użytkowników Technologii Java (Warszawa-JUG) zaprasza na VIII spotkanie, które odbędzie się w nadchodzący wtorek 03.04.2007 o godzinie 18:00 w sali 4420 na Wydziale MiMUW przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Temat prezentacji: Dlaczego warto (po)znać Apache Cocoon 2.2
Prowadzący: Grzegorz Kossakowski

W prezentacji dotyczącej projektu Apache Cocoon zostanie zaprezentowany efekt ewolucji od produktu skupionego na publikowaniu bogatej treści do szkieletu aplikacji internetowych (również tych 2.0) i platformy integracyjnej. W prezentacji przedstawiona zostanie wersja 2.2 która niedługo powinna doczekać się wydania. Omówione zostaną:
  • ogólna architektura i filozofia na której oparty jest Cocoon
  • potoki XML i sitemapy
  • sterowanie przepływem za pomocą flowscriptu (opartego o continuations)
  • szkielet obsługi formularzy
  • szablony
Całość będzie oparta o przykładową aplikację która korzysta z dość rozbudowanych, dynamicznie tworzonych formularzy. Przy okazji zaprezentowana zostanie obsługa AJAXa.

Prezentacja prowadzona będzie przez Grzegorza Kossakowskiego, który mimo swoich 20 lat "dorobił się" statusu członka komitetu sterującego projektem Apache Cocoon (Apache Cocoon PMC). Jest studentem I roku kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW). Z projektem Apache Cocoon i językiem Java ma styczność od 4 lat. W zainteresowaniach Grzegorza znajdują się głównie nowatorskie technologie, np. ostatnio zainteresowany metodologią SBA przy projektowaniu baz danych - Stack-Based Query Language (SBQL).
W wolnych chwilach rozmyśla nad zastosowaniami algebry liniowej w przetwarzaniu dużych ilości danych oraz sporo uwagi poświęca fizyce teoretycznej i algorytmice.

Planowany czas prezentacji to 1,5 godziny z 15 minutową dyskusją.

Zapraszam w imieniu Warszawa-JUG!